Etnik Pazarlama Nedir?


 

Yukarıdaki sunum “Etnik Pazarlama” hakkında bildiklerinize kesinlikle çok şey ekleyecektir. Sunumu hazırlayıp Slideshare’de paylaşan Kerem Karabayır’a teşekkürlerimi buradan iletiyorum.

“Etnik Pazarlama” hakkında ilgi çekici noktalar ise şunlar;

  • Etnik Pazarlama nedir: Etnik Pazarlama bir ürün veya ürün grubunun belirli bir etnik gruba yönelik olarak pazarlanmasıdır. Aynı ürünün farklı etnik gruplar için farklı şekilde sunulması da, bir ürünün belirli bir etnik grup için bazı özellikleriyle farklılaştırılması da Etnik Pazarlama’ya örnek oluşturabilir. Etnik Pazarlama, pazarlamaya yeni bir yorum katmaz. Pazarlamanın en bilindik özelliklerinden biri olan segmentasyon unsurunu kullanarak hedef kitlesini belirler. Bu hedef kitlesi de bir ülkede azınlıkta bulunan etnik gruplardır.
  • Etnik Pazarlama ne değildir: Etnik Pazarlama, sadece dil değiştirerek yapılabilecek kolaylıkta bir pazarlama türü değildir. Bazen politik hassasiyetler ve konunun basında yaratacağı yankılar, bazen de niş bir pazarlama stratejisi hazırlamanın genel zorlukları Etnik Pazarlamanın önemli noktalarını oluşturur.
  • Etnik Pazarlama yapmadan önce dikkat edilmesi gerekenler: İlk olarak “etnisite derecesi”, yani etnik grubun ortak kültürden kopukluk oranı. Etnik Pazarlama yapılacak grubun alım gücü ve pazarın parasal büyüklüğü. Sosyolojik ve demografik araştırmaların sonuçları.

Türkiye’nin etnik kimliği ile ilgili ortada resmi rakamlar yok. Internette bulduğum rakamlara göre %86 Türk, %8 Kürt ve %1 kadar da Çerkes, Arap ve Zaza var. Kürt açılımının gündemde olduğu şu sıralar Türkiye’de bir Etnik Pazarlama kampanyasına girişmek politik gelişmeler nedeniyle riskli olur gibi geliyor bana. Şu da var ki, dünyada artık politikaya yön veren en önemli unsur olarak ekonomi gösteriliyor. Türkiye’deki etnik kimliklere yönelik pazarlama faaliyetlerinin sonucunda şirketler önemli gelirler sağlamaya başlarsa bu açılım olarak adlandırılan harekete de bir katkıda bulunabilir gibi geliyor bana.

Benzer Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>