Nedir bu Mobil Pazarlama?


 

Pazarlama, ticari aktivitelerin merkezinde konumlanmıştır ve organizasyonlarda, finans ve operasyon ile birlikte en temel üçlüyü oluşturur. Basılı medya reklamcılığından, radyo ve TV reklamcılığına, daha sonra da dijital pazarlama gibi kavramların uygulamaya geçmesiyle, değişik evrimlerden geçmiştir. En eski pazarlama yöntemleri hala markalar tarafından uygulanıyor olsa da, bilgisayarların yaygınlaşması ve internet kullanımındaki artış, dijital pazarlama gibi yeni pazarlama kavramlarını hayatımıza soktu. Yeni uygulamaların kişiselleştirilebilir olması, doğrudan pazarlama yöntemlerinin gelişmesine imkan tanıdı. Teknolojinin dur durak bilmez gelişimi sayesinde, hayatımızda vazgeçilmez yeri olan cep telefonları gün geçtikçe daha da güzel ve kullanışlı özelliklerle donandılar. 3G ve internete bağlanabilme özellikleri sayesinde de, artık cep telefonları küçük birer bilgisayar haline geldi. Pazarlama bu gelişime kayıtsız kalmadı ve mobil pazarlama uygulamaları hem markaların hem de tüketicilerin hayatında yerini aldı.

Peki tam olarak nedir bu mobil pazarlama? Mobil Pazarlama Derneği’nin (Mobile Marketing Association – MMA) tanımına göre “Mobil pazarlama, örgütlerin hedef kitleleri ile mobil cihazlar üzerinden iletişime geçmek amacıyla gerçekleştirdikleri bir dizi interaktif uygulamaya denir”. Mobil cihazların kullanımının ve kalifikasyonlarının yaygınlaşması, mobil pazarlamanın popüleritesinin artmasının en temel sebeplerinden birisi. Yayınlanan bir makalede*, mobil pazarlama ile marka bilinirliğini arttırmanın, marka imajını değiştirmenin, marka bağlılığı oluşturmanın, satış promosyonları gerçekleştirmenin ya da müşteri veritabanı oluşturmanın mümkün olduğu vurgulanmış. Başka bir yayında** ise, tüketicilerin mobil pazarlama uygulamalarına yaklaşımında; yaşın, cinsiyetin ve eğitim seviyesinin etkili olduğu üzerinde durulmuş.

Pazarlama aktiviteleri arasında, mobil pazarlamanın yerini vazgeçilmez olacağı konusunda hiç şüphem yok. Yapılan tahminler ve istatistikler de bunu destekler yönde. Coda Research‘e göre, mobil reklam hacminin 2010 yılında 1 milyar $ olması, 2015 yılında ise 4 milyar $’a çıkması öngörülüyor. Tech Crunch‘ta yayınlanan Kelsey Grubu‘nun benzer bir araştırmasına göre ise, 2008 yılında 160 milyon $ olan mobil reklam pazarının, 2013 yılında 3,1 milyar $’a kadar çıkacağı öngörülüyor.

Biraz da mobil pazarlamanın geleceği hakkında uzmanların ne dediğinden bahsetmek istiyorum. Morgan Stanley, mobilin masaüstü internetinden daha hızlı büyüdüğünü ve yapılan tahminlerden daha büyük bir hacme ulaşacağını söylüyor. Morgan Stanley’den Mary Meeker ise internete mobil cihazları ile bağlananların sayısının, masaüstü bilgisayarlarından bağlananların sayısını 5 yıl içinde geçeceğini tahmin ediyor. Whitepages.com‘dan Kevin Nakao ise, şirketlerin mobil ortamda olmasının büyümelerinden çok daha önemli olduğunun üzerinden duruyor.

Türk insanının teknolojiye, özellikle de cep telefonlarına olan merakı sebebiyle, Türkiye’de faaliyet gösteren markalar için de mobil pazarlama vazgeçilmez. Türkiye’de gerçekleştirilmiş mobil pazarlama uygulamalarına sonraki yazılarımda yer vereceğim. Yurt dışından ödüllü pek çok başarılı uygulamanın olduğunu söylemeden de geçmek istemiyorum. Ayrıca, Mobil Pazarlama Derneği’nin Kasım 2009’da Türkiye Ofisini kurması, mobil pazarlamanın gelişimi açısından çok önemli olduğuna inanıyorum.

*Pousttchi, K. & Wiedemann, D. G. (n.d.). A Contribution to Theory Building for Mobile Marketing: Categorizing Mobile Marketing Campaigns through Case Study Research.

**Ktoridou, D., Epaminonda, E. & Kaufmann, H. R. (2008). Technological Challenges and Consumer Perceptions of the Use of Mobile Marketing: Evidence From Cyprus. International Journal of Mobile Marketing, 3:2, 34-43.

Benzer Yazılar

One Response to Nedir bu Mobil Pazarlama?
  1. [...] Amerika’da 145 milyon aktif oyuncu var. Pazar, 22 milyar dolar büyüklüğünde. Sosyal ve mobil... sadikozaydin.com.tr/dikkat-yeni-medya-duzeni-konferansi-ii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>