İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti


 

16 Ocak 2010’da İstanbul resmen Avrupa kültür başkenti oldu. Aynı zamanda, Macaristan’ın Pecs ve Almanya’nın Essen kentleri de 2010 yılında aynı unvana sahipler. Bir anda bir çok şey değişir mi, ya da Avrupa kültür başkenti olduğumuz için çok gururlanmalı mıyız? Ayrıca bu ünvanı somut faydalara dönüştürmek için neler yapıldı ve yapılan bu tanıtımlar dünyada ne ölçüde ses getirdi?

Öncelikle, Avrupa Kültür Başkenti hakkında wikipedia‘da şu tanım yer alıyor; Avrupa Birliği tarafından periyodik olarak her yıl belirlenen kent veya kentlere verilen unvandır.Seçilen kentin kültürel yaşamını ve kültürel gelişimini sergilemesi için oldukça iyi bir fırsattır. Bu kentler, uluslararası platformda kendi kültürlerine has özellikleri sergilemeleri için bir takım değişimler yaşamaktadırlar. İstanbul’un bu unvanı alması gerçekten gurur verici, ama seçme kriterleri göz önünde bulundurulduğunda, İstanbul’un tarihi ve kültürel yaşamı sayesinde, bu unvana çok önceden sahip olması gerekirdi bence. 1985’ten bu yana her yıl en az bir kültür başkenti seçiliyor. Ayrıca, 2005’ten bu yana da seçilen kültür başkentlerinin birden fazla olması kararlaştırılmış. Sonuç olarak, bu unvan bizim tarafımızdan biraz abartılıyor gibi geldi bana.

Açılışta İstanbul’un 7 farklı yerinde konuşmalar, havaifişek gösterileri ve konserler gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Tüm etkinlik takvimini merak edenler buradan İstanbul 2010’un resmi websitesini ziyaret edebilir. Bu unvana sahip olmanın güzel yanı Avrupa Kültür Başkentlerinin kendilerini sergilemeleri için finanse edilmeleridir. İstanbul 2010 Ajansı bu bağlamda elinde kaydadeğer projeleriyle gelen şahıs veya grupları aldığı finansman ile destekleyerek İstanbul’un sosyal açıdan canlandırılmasına büyük katkıda bulunmuştur.

İstanbul 2010’un resmi websitesinde Avrupa Kültür Başkenti olmanın sağlayacağı katkılar şu şekilde sıralanmış:

 • İstanbul’un adı, 2006 yılından başlayarak dünya kültür sanat gündeminin merkezine oturacak.
 • Tarihi boyunca farklı kültürleri bir arada yaşatan İstanbul, sahip olduğu dünya kültür mirasını tüm zenginliğiyle Avrupa’yla paylaşacak.
 • İstanbul, kültür varlılarımızın korunacağı ve çağdaş müzecilik anlayışıyla sergileneceği yeni müzeler kazanacak.
 • Katılımcı bir yaklaşımla oluşturulacak kentsel dönüşüm projeleri bir yandan kentin çehresini değiştirecek, öte yandan kentlinin yaşam kalitesini yükseltecek.
 • İstanbul yeni kültür mekanlarına kavuşacak, kentin kültür altyapısı güçlendirilecek.İstanbullular farklı sanat disiplinleriyle kucaklaşacak, İstanbullu gençler sanatsal yaratıcılıkla daha yakın bir ilişki kurma olanağı bulacak.
 • İletişimden organizasyona, eğitimden tasarıma pek çok yeni iş sahaları açılacak, Avrupa’yla kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra ekonomik ilişkiler de gelişecek.
 • İstanbullu sanatçılar, yaratıcılar uluslararası alana açılacak.
 • Uluslararası projeler bir yandan Avrupa ülkelerine Türk kültürünü tanıtacak, öte yandan Avrupalı ve Türk sanatçılar arasında esin paylaşımına olanak sağlayacak.
 • İstanbul, 2006 yılından başlayarak, Avrupa ve dünyanın dört bir yanından pek çok kültür sanat insanının yanı sıra pek çok seçkin medya temsilcisini de misafir edecek; bir dünya kültür başkenti olarak uluslararası alanda ününü perçinleyecek.
 • İstanbul’un Avrupa Kültür Başkentliği’nden en önemli kazanımı, yöneten ve yönetilenlerin İstanbul için birbirlerine dayanarak, güvenerek, bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşarak ortak refahları için el ele çalışıp üretecekleri yepyeni bir yönetişim anlayışına kavuşmaları olacak.
 • Kentlilik bilinci gelişecek, İstanbullular kentlerinin sahip olduğu değerleri keşfederken böyle bir kentte yaşama şansına sahip oldukları için gurur duyacaklar.

Youtube ve Facebook’ta rastladığım birkaç video ile de İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti unvanının tanıtım çalışması da desteklenmiş. Bir tanesini buradan izleyebilirsiniz.

Benzer Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>