Brandz’e Göre En Değerli Marka Google


 

Brandz, her sene yaptığı marka araştırması sonuçlarını 2009 yılı için de açıkladı. Rapora göre Google 100 milyar dolar dolar civarındaki marka değeriyle en değerli marka olarak görülüyor. İkinci sırada 76 milyar dolarlık marka değeriyle Microsoft yer alırken, üçüncülüğü 67 milyar dolarlık değerle Coca-Cola almış. Değerleme ve sıralamanın nasıl yapıldığı raporda detaylı olarak belirtilmiş.

Raporun ilginç ayrıntılarına geçelim. Rapor, dünyanın en değerli ilk 100 markasından oluşuyor. Türkiye’den bir marka bu sıralamaya girememiş maalesef. Dikkat çekici verilerden birisi, geçtiğimiz yıla göre olan değişimler. İlk 10’daki markalardan geçtiğimiz yıla göre en büyük sıçramayı yapmış olan marka %45 ile Vodafone. BlackBerry, sıralamada 16. durumda ve raporda geçtiğimiz yıla göre değerinin %100 arttığı belirtiliyor. Krizin etkileriyle birlikte bankalar ve finans sektöründeki diğer aracı kurumlar ya küçük yükseliş ya da düşüşler yaşamışlar. Örneğin, HSBC marka değerini %3 arttırırken, Accenture %7 arttırmış. Bunun yanında, ING %55, Citi %52, Morgan Stanley %40, JP Morgan %20, Barclays %5 oranında marka değeri kaybetti.

Marka değeri (brand equity) birçok parametreye bağlıdır ve genel olarak insanların aklındaki marka değerine tekabul eder. Bu değerin ölçülmesi oldukça zordur ve henüz efektif bir yöntem bulunamamıştır. Brandz bu değerlemeyi nasıl yaptığını raporda anlatıyor ve aslında bu sıralamayı incelerken, sıralamanın yapılma metodu da incelenmeli. Hangi değerlerin ne kadar sıralamaya katıldığı, sıralamanın doğruluğunu ve inceleyen için anlamını büyük ölçüde değiştirecektir.

Raporu (ingilizce) buradan indirip, inceleyebilirsiniz.

Benzer Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>