2 Milyar Kullanıcı, 8 Trilyon Dolar: McKinsey Internet Ekonomisini Ölçüyor


 

Internet, sosyalleşmeyi ve etkileşimi öğreneli çok olmadı; ergenlik – ilk gençlik döneminin çok uzağında olduğu söylenemez.

Öte yandan Internet, gelecek vaat eden bir genç. Deniyor, uyguluyor, ders alıyor ve öğreniyor.

McKinsey’in kotardığı araştırma G-8 ülkeleri ve +5’i (Brezilya, Çin, Hindistan, Güney Kore, İsveç) kapsıyor.

- Dünya üzerinde 2 milyar kullanıcı Internet’e bağlı. Penetrasyon, yüzde 25.
– 2 milyar kullanıcının 800 milyondan fazlası Facebook’ta. Kabaca Facebook penetrasyonu, yüzde 40.

- Internet ekonomisi, 8 trilyon dolar büyüklüğünde.
– Son 15 yılda Internet’in küresel GDP’ye katkısı yüzde 10‘ken, son 5 yıl esas alındığında katkı yüzde 21.
– Küresel GDP’nin yüzde 70‘ini oluşturan ekonomilerde, GDP’nin yüzde 3.4‘ü Internet temelli.
– Internet’in global GDP’ye katkısı, İspanya ve Kanada’nın katkılarından fazla.
– Olgun Internet pazarlarına sahip ekonomilerde, son 15 yılda Internet kişi başına düşen geliri 500 dolar arttırdı.
– Aynı etkiyi Endüstri Devrimi 50 yılda gerçekleştirebilmişti.
– Internet, bir sektör olsaydı Tarım, Madencilik ve Eğitim’den büyük olurdu.

- Küresel oyuncuların yanında, küçük-orta işletmeler, start-up’lar ve bireyler Internet ekonomisinden faydalanıyor.
– Internet entegrasyonu konusunda ilerlemiş küçük-orta işletme+start-up’lar, diğerlerine göre karlılıklarını 2’ye katladı.
– Internet’in özellikle ihracat karlılığında gözle görülür bir fark yarattığını söylemek mümkün.

- Internet, fiyat karşılaştırmaları, anlık teklifler ve otomotiv + emlak sektörlerinde ara elemanlar olmadan teklif alabilme imkanlarıyla kullanıcıyı güçlendiriyor.
Online fiyat karşılaştırması yapılabilen ürünler, yapılamayan ürünlere göre yüzde 10 daha ucuz.
– Amerika’da Internet kullanıcılarının yüzde 82‘si devletle ilgili işlemlerde işe arama motoruyla başlarken, sağlıkla ilgili harcama yapmadan önce arama motoruna başvuranların oranı yüzde 80.
– Amerika’da, sağlık sektörüyle ilgili biriktirilen büyük data setleri verimli kullanılabilse, 300 milyon dolarlık değer yaratmak mümkün olurdu.
– İsveç ve İngiltere gibi ülkelerde Internet, GDP’nin yüzde 6‘sı.
– Türkiye ve Malezya gibi daha az olgun ekonomilerde, Internet’in GDP’ye katkısı yüzde 6’nın altında ve gelişim için ciddi bir alan söz konusu.

Benzer Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>