FriendFeed Kullanıcı Profili


 

Çevremde kullanımının gittikçe artığını gözlemlediğim FriendFeed’in ülkemizdeki kullanıcı profilini belirleme amaçlı, Pazarlamadunyasi.com ve Hiperaktif DotCom Agency işbirliğiyle bir araştırma gerçekleştirilmiş. Bu araştırmadan, kullanıcıların %18’inin pazarlama alanında çalışan kişiler olduğu ortaya çıkmış. FriendFeed’in pazarlama dünyası arasında kullanımının diğer alanlara oranla çok daha fazla olması nedeniyle, belki de bu mecranın gelişimini tarafsız olarak gözlemleyememiş olabileceğim sonucunu çıkardım. Dünyada kullanımının çok yoğun olmadığını bilsem de, anlaşılan bizdeki gelişimi devam ediyor.

* FriendFeed Kullanıcı Profili Araştırması'ndan alınmıştır.

Araştırma aslında bu mecranın kullanımının daha çok pazarlama ve sosyal medya ile ilgilenen ve bu alanlarda çalışan kişiler arasında geliştiğini, ve iletişimin aslında biraz kapalı ve sektörel ilerlediğini gösteriyor. Bu durum reklam amaçlı kullanımda hedef kitleyi kendiliğinden daraltıp, bir çok açıdan avantaj sunsa da, FriendFeed’in reklam amaçlı kullanımda daha geniş kitlelere hitap etmek isteyen markalar için çok iyi bir çözüm olmadığını gösteriyor.

Temmuz ayı verilerine göre hazırlanan bu tabloda Friendfeed’i en yoğun kullanan ülkenin Türkiye olması ise ilgimi çekti. Daha önce FriendFeed’in kurucusu Bret Taylor’un Kasım 2009’da paylaştığı bir grafikte da görüleceği gibi, pastadaki Amerika dışında en büyük pay Türkiye’ye aitmiş. Kullanıcı sayısı halen Amerika’dan daha az olsa da, Türkiye’deki kullanım yoğunluğu, en çok kullanılan dilin Türkçe olmasına sebep olacak kadar fazla.

* kawakumi.com'dan alınmıştır.

Pazarlama alanındaki bu yoğun kullanımının sebebini ise, takip etmenin gittikçe zorlaştığı bir zamanda sektörün gündemini sıcak bir şekilde sunması ve bunu etkileşimli bir hale getirmesi olarak görüyorum. Genelde kullanım sebebinin fikir paylaşımı olması, artık rağbet görmeyen forum kullanımının burada daha odaklı olarak gerçekleştiğinin bir kanıtı. Ayrıca bir yandan daha kişisel paylaşımların olduğu Facebook yerine Friendfeed’in kullanımı, iş ve özel hayatı biraz ayrıştırmak olabilir. İş alanında (ya da başka konularda) paylaşım yapmak isteyen fakat, özel hayatını herkese açmak istemeyen kullanıcılar için oldukça ideal bir ortam mevcut. Forumlardaki gibi tamamen sanal bir ortam yerine, kişilerin bireysel markaları için yararlı gördükleri ve network açısından değerli bir ortam olmasının da etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum.

Twitter’dan daha keyifle takip ettiğim bir mecra olan FriendFeed’in bizlerin paylaşım yapısına daha yakın olduğu görüşündeyim. Konuşmayı, başkalarının fikirlerini okumayı seven bir toplum olarak, bu mecranın henüz gelişimine devam ettiğini düşünüyorum.

Benzer Yazılar

One Response to FriendFeed Kullanıcı Profili
  1. engin

    cok yerinde bir tespit. sosyal medya enstrumanlarini nasil kullanacagimizi bilmemiz gerekir…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>