Bir Dağıtım Kanalı Olarak Online Mecra


 

Şirketlerin en önemli stratejilerinden birisi aslında dağıtım kanallarını yönetmektir. Bu strateji biraz arka planda görünse de aslında ürünün uygunluğu (availability) açısından çok kritik bir öneme sahiptir.

Neden online mecranın alternatif dağıtım kanalı olarak 117-101 düşünülmesi gerektiğinden biraz da bahsedelim. Tüketici olarak talep ettiğimiz ürünü bulmamız, bizim açımızdan hatrı sayılır bir fayda sağlasa da, bir marka için kendisini talep eden tüketiciye ulaşmak, varlığını sürdürebilmesi için gerekli önşartlardan birisi. Bir ürün tanıtım üstüne tanıtım yapıp, tüketiciyi ürünü alma konusunda teşvik edip, tüketici ürünün satıldığı yerlerde ürünü bulamıyorsa yapılan tanıtımın marka çalışmalarının, varlığının pek bir anlamı kalmıyor. Bu sebeple markalar, ürünün uygunluğunu maksimum düzeye çıkarmak zorunda. Markayı ilk satıcı olarak düşünürsek, dağıtım kanalında perakendeye gelmeden önce bir toptan satıcı olabilir. Bu da tüketiciye ulaşana dek ürünün 2 elden daha geçmesi anlamına geliyor, kısacası süreç uzuyor. Süreci uzatan bu aracılar, markayla tüketici arasında bir köprü oluşturup ürünün tüketiciye Cisco Braindumps ulaşmasını sağlıyor ancak ürünün akışı konusunda da hantallığa sebep olabiliyorlar.

Online mecra, bu noktada markalar için bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Bu mecrayı kullanarak tüketiciye doğrudan ulaşan markalar, hem maliyet açısından belli bir avantaj sağlama imkanı yakalıyor, hem de tüketiciye doğrudan dokunmuş oluyor. Ancak bu noktada markaları yöneten şirketlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Sonuçta geleneksel dağıtım kanallarını zor durumda bırakmayacak veya tümden bitirmeyecek bir çözüm üretmeleri gerekiyor. Dr. Kamlesh Mehta’nın 2008’de The Business Review, Cambridge dergisinde yayınlanan yazısında*, Mehta özellikle çok uluslu şirketlerin global pazarlardaki etkinliğini koruyabilmesi adına internet dağıtım kanallarını geliştirmelerinin gittikçe önem kazandığını vurguluyor. Ayrıca, Mehta aynı yazıda bu stratejinin bilgi akışı ve dağıtım süreçlerine ne gibi etkilerinin olacağının bilinmeden uygulanmasının şirkete yıkıcı etkileri olabileceğinden bahsetmiş. Mehta, şirketlerin önümüzdeki dönemde dağıtım kanalları açısından interneti ya hali hazırdaki dağıtım kanallarını tamamlayıcı, ya da tümüyle onlara ikame bir şekilde görmeleri gerekeceğini düşünüyor.

Aslında bu konu benim bir önceki tez konumdu ve konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapmıştım. Alt başlıkları çok fazla var ve irdelenmesi oldukça önemli. Bu yazı, konuya bir girizgah olsun, önümüzdeki dönemde bu alt başlıkları da (online kanalın tüketici üzerindeki etkisi, fiyatlandırma, geleneksel dağıtım kanallarıyla olan bağlantı vs.) farklı yazılarda incelemeyi planlıyorum.

* Mehta, K. T. (2008). E-Commerce: On-Line Retail Distribution Strategies and Global Challenges.The Business Review, Cambridge. Vol 9. Num 2. 400-101

Benzer Yazılar

One Response to Bir Dağıtım Kanalı Olarak Online Mecra
  1. Deniz

    Çok önemli konu gerçekten. Sonraki yazılarında eğer bu uygulamaları eli yüzü düzgün biçimde yapan firmaları örneklerle sunarsan daha da iyi olur gibi geliyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>