2020’de Mobil Reklam


 

Mobil pazarlama ve mobil reklam artık hayatımızın bir parçası. Daha fonksiyonel cihazlar kullanmaya başladıkça da, mobil pazarlama uygulamaları ile daha fazla karşılaşacağımız aşikar. Ekosistemin yeni şekillendiği ve standartların yeni yeni oturduğu mobil reklamla ile ilgili karşıma “Mobile Advertising – 2020 Vision” adında güzel bir [HTML2] (white paper) çıktı ve Marketoloji’de paylaşmak istedim.

[HTML3] ve [HTML4] tarafından hazırlanan beyaz kitapta, mobil reklamın 2020 yılında nasıl bir hal alacağıyla ilgili öngörülere yer verilmiş. Benim en çok dikkatimi çeken nokta, “tüketici”den “birey”e doğru bir kavram kayması olacağı. Bunula ilgili olarak, “Tüketiciler” dediğimiz grubun, markalar tarafından belirlenen ve çeşitli segmentleri oluşturan kişiler olduğu; “birey”lerin ise tüketicilerden farklı olarak tamamen özgür oldukları ve 2020’lerde mobil reklamda kilit oyuncu olacakları öngörülüyor. [HTML5] (NFC – Near Field Communication) teknolojisi sayesinde, kişiselleşmiş dijital billboardların hayatımızın bir parçası olacağı üzerinde durulmuş. Azınlık Raporu (Minority Report) filminde gördüğümüz dijital panoların artık bilim kurgu olmaktan çıkacağı ve hayatımızın bir parçası olacağı yorumu getirilmiş. Reklam verenlerin demografik verilere ve kullanım alışkanlıklarına göre tüketici segmentini belirlediği ve hangi kanal aracılığı ile hangi segmente reklam vereceğine karar verdiği dönemin biteceği öngörülüyor. Bunun yerine, kendi ihtiyaçları ve ilgi alanları doğrultusunda, tüketicilerin markalara reklam izni veriyor olduklarını göreceğiz. Yani, kullanıcılar hangi markaların ne tür reklamlarını görmek istediklerine kendileri karar verecekler.

2020’de markaların başarılı olabilmeleri için, “bireyler” ile daha işbirlikçi faaliyetlerde bulunmaları gerektiği düşünülüyor. Ürünlerle ilgili hayran topluluklarının oluşturulması ve bireylerin markayla ya da birbirleriyle etkileşime geçmeleri, markaların öncelikli hedefleri arasında olacak.

Kampanyalarının başarısının ölçülmesi ile ilgili de önemli gelişmelerin yaşanacağı düşünülüyor. “Reach” (erişim), “frequency” (reklam sıklığı), “relevancy” (uygunluk), “ROI” (yatırım getirisi) gibi parametreler üzerine kurulu olan ölçümleme metriksinin, [HTML7] (GSM Association) tarafından geliştirilmeye çalışıldığından bahsedilmiş. Amaç, herkesin üzerinde hemfikir olacağı ve mobil kampanya sonuçlarının, geleneksel kanal kampanyaları ile kolayca kıyaslanabileceği bir metriks oluşturmak. Bu gerçekleştirildiğinde, reklam kampanyalarının başarısını ölçmek için de farklı göstergelere bakılacak. Mesela şu anda en önemli başarı göstergesi olan “reach” (erişim), yerini “value”ya (reklam değeri) bırakacak. Görünen o ki, 2020’de [HTML8] (Click-through rate) ve [HTML9] (reklamın gösterilme sayısı) yerine, reklamın satışla sonuçlanma oranı ya da beğenilme (tutulma) oranından bahsediyor olacağız.

Bu öngörülerin gerçekleşmesi, akıllı telefon gibi gelişmiş mobil cihazların kullanımının yaygınlaşmasını ve markaların bireyler hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olmasını gerektirir. Bu noktada bireylerin tercihi ve [HTML6] çok daha fazla önem kazanırken, opt-in (kampanyalara dahil olmak) kavramının opt-out’a (kampanyalardan çıkmak) göre global olarak hakim geleceği öngörülüyor.

“Serendipity” ve “mobil güdümlü reklam” (mobile directed advertising) gibi kavramların da üzerinde durulduğu bu beyaz kitabın tamamını okumak isteyenler, yayına [HTML1] ulaşabilirler.

Benzer Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>